Wetenschappelijk onderzoek

Hoogste score voor LaRiva in vergelijkend onderzoek

In een vergelijkend onderzoek werden de resultaten van 64 aselect (willekeurig) gekozen clienten van LaRiva vergeleken met een aantal (18) andere onderzoeken waarbij er eveneens sprake was van voedingsmaatregelen in combinatie met bewegen. Met name het resultaat na 1 jaar was opmerkelijk beter dan in alle andere publicatie’s.

Deze resultaten zijn uit maart 2017.

Wetenschappelijk bevestigd

De meest effectieve manier om blijvend af te vallen lijkt een langdurig programma van intensieve begeleiding. Zo’n programma omvat niet alleen een dieet met beperkte energiewaarde maar ook bewegingstherapie. Dat blijkt uit een verkennende studie van voedingswetenschappers van Wageningen Universiteit. Zij vergeleken drie dieetconcepten gedurende veertig weken bij een kleine groep vrouwen met een licht tot fors overgewicht. Voor meer gefundeerde uitspraken achten de onderzoekers het van belang om het onderzoek op grotere schaal en over een langere periode voort te zetten.

Hoogste score voor LaRiva in vergelijkend onderzoek

In een vergelijkend onderzoek werden de resultaten van 64 aselect (willekeurig) gekozen cliënten van LaRiva vergeleken met een aantal (18) andere onderzoeken waarbij er eveneens sprake was van voedingsmaatregelen in combinatie met bewegen.

Met name het resultaat na 1 jaar was opmerkelijk beter dan in alle andere publicaties. Deze resultaten zijn uit maart 2017.

Bronnen:
1) NHG standaard Obesitas (Nederlands Huisarts Genootschap), noot 51 en 52.
2) Eindverslag van een pilotonderzoek naar de effectiviteit van het programma “Balans” door Dr U. Zuiderveld, arts en Drs. L. Buffart, bewegingswetenschapper.

Wetenschappelijk bevestigd

De meest effectieve manier om blijvend af te vallen lijkt een langdurig programma van intensieve begeleiding. Zo’n programma omvat niet alleen een dieet met beperkte energiewaarde maar ook bewegingstherapie. Dat blijkt uit een verkennende studie van voedingswetenschappers van Wageningen University and Research (WUR). Zij vergeleken drie dieetconcepten gedurende veertig weken bij een kleine groep vrouwen met een licht tot fors overgewicht. Voor meer gefundeerde uitspraken achten de onderzoekers het van belang om het onderzoek op grotere schaal en over een langere periode voort te zetten. De Wageningse pilotstudie vergeleek deelneemsters aan drie dieetconcepten met een controlegroep. Uit het onderzoek komt naar voren dat deelneemsters aan een programma met intensieve begeleiding en bewegingstherapie gemiddeld het meeste afvielen, met circa twaalf procent gewichtsafname, gemeten over de hele periode van veertig weken. Een tweede groep die eenmaal per maand een diëtist van een kruisvereniging bezocht viel gemiddeld met bijna zeven procent af. De geringste gewichtsafname werd gemeten bij een groep die de boeken van Sonja Bakker volgde en bij een controlegroep die alleen een voorlichtingsbrochure van het Voedingscentrum kreeg; beiden kwamen uit op gemiddeld iets meer dan vier procent afname van het gewicht. De drie laatstgenoemde groepen kregen geen bewegingstherapie aangeboden. De ‘Sonja Bakker-groep’ viel vooral in de eerste weken veel af. In onderstaande grafiek is de gemiddelde ontwikkeling weergegeven in het gewicht bij de diverse groepen. 

Bron:
Onderzoek: Afvallen meest effectief onder langdurige intensieve begeleiding door Dr. Jeanne de Vries, Humane Voeding, Wageningen Universiteit, 2008